Disclaimer

 

Totstandkoming

De informatie op https://dewichterij.nl/ komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van De Wichterij. De uitvoering van én het onderhoud aan https://dewichterij.nl/ wordt gedaan door De Wichter. De Wichterij besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van https://dewichterij.nl/.

Aansprakelijkheid

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Wichterij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op https://dewichterij.nl/.

Links

Het is mogelijk dat via de website van https://dewichterij.nl/ toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De Wichterij kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina's.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op https://dewichterij.nl/, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens, behoren toe aan De Wichterij, haar klanten of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Wichterij, haar klanten of de betreffende derde, behoudens in geval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.