Snoeien en vermeerderen van de Wichter

Jonge scheuten uitsteken

Het vermeerderen gaat via de uitlopers die in de buurt van een Wichterboom ontstaan als er niet meer wordt gemaaid of gesnoeid. Deze kunnen, als ze tenminste een meter vanaf de stam opkomen, in de rustperiode van de boom (na de bladval en ruim voor het uitlopen) met een scherpe spade worden uitgestoken. Onder de boom kan worden gemaaid, let wel op dat je dan geen uitlopers krijgt die rondom de boom omhoog komen. 

Om de moederboom niet te beschadigen moet je voldoende afstand houden en steek je tenminste 30 cm rondom de jonge uitloper om voldoende wortel te kunnen behouden. Na het uitsteken kan de uitloper het beste één of twee jaar in de groentetuin worden opgekweekt om voldoende wortel te vormen en tot een sterke plant uit te groeien. Na deze behandeling mag de jonge Wichter, ook weer in de rustperiode, op zijn uiteindelijke standplaats worden gezet.

Het verplaatsen en verplanten van een moederboom is doorgaans niet succesvol en wordt niet aangeraden. 

Na succesvol verplanten

Na succesvol verplanten van grondscheuten (uitlopers of loten) van de Wichter heeft de boom vaak een aanloopje nodig om uiteindelijk vruchten te dragen. Soms kan dat wel tot 10 jaar na het planten ervan duren. 

De boom laat zich niet dwingen. Het ene jaar geeft een Wichterboom een goede oogst en het andere jaar zijn er weinig vruchten te vinden. Hij doet lekker waar ie zelf zin in heeft! 

Het bemesten van de Wichter is niet nodig, maar het kan natuurlijk met compost of dierlijk mest. Onkruidbestrijding is niet nodig. 

Bemesting is niet nodig, maar dan kan natuurlijk met compost of dierlijke mest. Onkruidbestrijding is niet nodig. De Wichter is een sterke boom met relatief erg weinig ziektes. 

Snoeien is niet nodig

Snoeien van de Wichterboom is eigenlijk niet nodig. De boom draagt de vruchten toch wel. Daarnaast is dood hout natuurlijk en heeft de Wichterboom hier geen last van. Ga je toch snoeien dan leidt dit meestal tot veel groei en een verminderde fruitproductie. Mogelijk krijg je iets grotere vruchten, maar dus in minder aantal. Daarnaast krijg je veel waterlot tijdens het groeiseizoen wat verwijderd moet worden. Veel werk zonder duidelijk voordeel. Op den duur vindt de boom zonder snoei zelf wel een evenwicht tussen groei en vruchtdracht. Snoeien is dus echt niet nodig. 

Bron: Stichting Wrâldfrucht, Jan de Boer, 10 september 2010